Disclaimer

De website maakt onderdeel uit van een gezamenlijk project van de kehillot en organisaties van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ).

Privacy: In het kader van de AVG is de uiterste zorgvuldigheid betracht bij de keuze van de foto’s.