PJG Noord-Nederland in gedachten bij slachtoffers aardbeving

Gebed voor de slachtoffers van de aardbeving, uitgesproken door rabbijn Peter Luijendijk tijdens de sjabbatochtenddienst van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland

אדון העולמים – Heer van alle tijd en ruimte,

We sluiten onze gebeden aan bij de gebeden van anderen over de hele wereld, voor de slachtoffers van de aardbeving die bijna twee weken geleden verwoesting en rampspoed in vele levens heeft gebracht.

Almachtige God, wij bidden U, stuur genezing naar de gewonden, troost naar de nabestaanden en nieuws naar degenen die dat zo ontzettend hard nodig hebben. Moge U bij hen zijn die zelfs nu nog bezig zijn met reddingswerkzaamheden.

 

Moge U Uw kracht sturen naar hen die ernaar streven de gewonden te genezen, onderdak te bieden aan de daklozen en voedsel en water te brengen aan mensen in nood.

 

Moge U het werk van hun handen zegenen, en moge zij het verdienen om levens te redden.

Almachtige God, we erkennen hoe klein we zijn en hoe machteloos tegenover de natuur wanneer haar volledige kracht wordt ontketend. Open daarom ons hart in gebed en onze handen in vrijgevigheid, zodat onze woorden troost kunnen brengen en onze gaven hulp kunnen brengen. Wees nu bij ons en met de hele mensheid terwijl we ernaar streven om te herstellen wat gewond is geraakt en opnieuw op te bouwen wat is vernietigd.

כן יהי רצון, ונאמר אמן.