Talmoed Tora en cursussen

“Veel heb ik geleerd van mijn leraren, meer nog van mijn collega’s, maar nog het meest van mijn leerlingen”.

(Citaat uit de Talmoed)

Misschien klinkt het wat vreemd, maar in het Jodendom is het leren belangrijker dan geloven. Kennis nemen en kennis uitbreiden van alle Bijbelse geschriften is een opdracht, mitswa. Zonder kennis is het immers niet mogelijk om het Jodendom in leven te houden of over te dragen op de volgende generaties. Het (samen) bestuderen van de religieuze geschriften, lernen, is daarom enorm belangrijk.

Het Talmoed Tora-onderwijs voor jongeren tot de bar/bat-mitswa leeftijd wordt verzorgd door de verschillende grote liberale gemeenten. Vanuit de PJG Noord-Nederland kunnen kinderen daarbij aansluiten.
Bij voldoende deelnemende kinderen is ook Talmoed Tora onderwijs op een centrale locatie in Noord-Nederland mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij het bestuur van de PJGNN.

Studie voor Volwassenen
Op ad-hoc basis organiseert de PJG Noord-Nederland lernbijeenkomsten en Hebreeuwse studiebijeenkomsten. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Crescas te bieden heeft: https://www.crescas.nl/