Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland

De Progressief Joodse gemeente Noord-Nederland (PJGNN) is één van de tien progressief/liberaal Joodse Gemeenten en als zelfstandig lid aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ).

De PJG Noord-Nederland is in 2000 opgericht. De synagoge waar de gemeente voor haar diensten en activiteiten bijeenkomt staat in Zuidlaren (Drenthe). De gemeente heeft ca. 36 leden. Leden zijn afkomstig uit Groningen, Drenthe en Friesland.

De PJGNN heeft een eigen rabbijn en chazzaniem. Na de diensten wordt gezamenlijk een maaltijd gebruikt.

  • Informatie over de diensten is te verkrijgen via het secretariaat

Bestuur

Het Bestuur van de PJG Noord-Nederland bestaat uit 5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. De PJGNN kent meerdere commissies, ondermeer voor de Eredienst en het toranoet (organisatie maaltijd of kiddoesj). De PJGNN heeft een eigen rabbijn en chazzaniem.