“תוֹלְעֵי סְפָרִים” – “Tol’é Sfaríem”

De Boekengroep ‘ “תוֹלְעֵי סְפָרִים” – “Tol’éSfaríem” (Boekenwurmen) komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen. Gezamenlijk wordt een keuze voor een te lezen boek gemaakt. De boeken die wij lezen bevatten altijd een Joods thema, maar hoeven niet van een Joodse auteur te zijn. Gelezen worden boeken van bekende en minder bekende (moderne) schrijvers. Vooraf wordt afgesproken wie een korte inleiding zal houden; daarna ontstaan er boeiende, persoonlijke gesprekken.

Het laatste boek dat we bespraken was “Dunkelblum zwijgt” van Eva Menasse. Een boeiend thema, al was het nogal ingewikkeld omdat het zich afspeelt in wisselende periodes. Het is mooi geschreven met ook een zekere humor(zoals de Engelsen zeggen “tongue in cheek”. Verder viel op dat het vooral de vrouwen zijn die in dit verhaal ‘het goede’ vertegenwoordigen, zoals de echtgenote van ‘buiten’ en haar jonge dochter die op onderzoek uitgaat en geen genoegen neemt met de verhalen van de ouderen die alles willen toedekken. Zoals de jonge studenten die de Joodse begraafplaats willen opruimen en de grafstenen willen schoonmaken. Dat kun je lezen als een symbolische verwijzing naar de jonge generatie die schoonschip wil maken en wil weten wat er precies gebeurd is.

De volgende bijeenkomst leest ieder van ons een zelf gekozen boek en vertelt daar iets over.

De bijeenkomsten vinden bij voorkeur op zondagmiddag plaats..

Informatie is te verkrijgen via het secretariaat.