Tora- en Haftaralezingen

In synagoges over heel de wereld wordt op sjabbat hetzelfde stuk uit de Tora gelezen. Een overzicht van de Tora- en Haftaralezingen vind je hier links op de pagina.

Al duizenden jaren wordt commentaar geleverd op de Parasja van de Week. Een van de vele commentaren lees je hier.

De Tora omvat de vijf boeken van Mozes:

  • Beresjiet (Genesis)
  • Sjemot (Exodus)
  • Vajikra (Leviticus)
  • Bemidbar (Numeri)
  • Devariem (Deuteronomium)

Wekelijks wordt een afdeling, Parasja/Sidra, uit de Tora gelezen en een gedeelte (haftara) uit de Profeten. Het progressief Jodendom kent een drie-jaren cyclus.

Via onderstaande links kunt u de indelingen raadplegen voor de Toravoorlezingen voor dit jaar en de volledige drie-jarencyclus.

Daarbij vindt u de bijbehorende haftara volgens onze drie-jarencyclus en op de laatste twee bladzijden de indelingen voor speciale Sjabbatot en de Feestdagen.

Toravoorlezingen en haftarot in 5783 (A) (2022-2023)

Toravoorlezingen en haftarot in 5784 (B) (2023-2024)